Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 128395

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj63
mod_vvisit_counterWczoraj237
mod_vvisit_counterW tym tygodniu884
mod_vvisit_counterW tym miesiącu300
mod_vvisit_counterŁącznie500562

Co najbardziej lubisz?

Twoje zainteresowania
 
logo.png

Imieniny

Dzisiaj: Teofila Dinozji
Jutro : Teresy Heliodora
KO | OKE | MEN | CKE | PCEN | UW | UG

RADOSNE PRZEDSZKOLE

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja dotyczące wyprawki szkolnej

W tym roku szkolnym o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice dzieci z klas II  III i VI szkoły podstawowej:

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

1. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

2. Bez względu na dochód uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Uczniom wymienionym w pkt. 1 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje: - ubóstwo, sieroctwo,  bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

 WZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY JEST W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1.     Zaświadczenie o wysokości dochodów netto, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wystawiane przez zakład pracy lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów.

2.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z kryterium zdrowotnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3.     Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego- zaświadczenie
o wysokości świadczeń pieniężnych, wystawiane przez GOPS.

4.     W przypadku trudnej sytuacji rodziny i przekroczenia kryterium dochodowego należy uzasadnić we wniosku korzystanie z programu.

5.     Fakturę VAT za zakup podręczników wystawioną na dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 10 września  w sekretariacie szkoły.

 

 
PODZIAŁ GODZIN

Plan lekcji
I semestr  2014/2015

Obowiązuje od 1 września 2014 roku.

Pobierz:

     WORD                                    PDF                                           

Klasy I - III SP               Klasy I - III SP

Klasy IV - VI SP            Klasy IV - VI SP                                       

Gimnazjum                      Gimnazjum

 
Wykaz podręczników

 Wykaz Podręczników Obowiązujących

 w roku szkolnym 2014/2015

 

Szkoła Podstawowa

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

Gimnazjum

klasy I

klasa II

klasa III

 

 
WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LOTNISKO W JASIONCE

W dniu 21 maja 2014 r. uczniowie klasy pierwszej "b" z p. Urszulą Tuleją oraz pierwszej "a" z p. Marzanną Knap uczestniczyli w wycieczce do Portu Lotniczego w Jasionce. Dzieci zobaczyły poszczególne miejsca, np. halę odlotów, halę przylotów, pasy startowe, taras widokowy dla odprowadzających podróżnych itp. W formie zabawowej uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda odprawa pasażerów, np. wraz z własnymi bagażami przechodzili przez specjalną kontrolę i bramkę wykrywającą niebezpieczne przedmioty w bagażach, przymierzali również kamizelki kuloodporne i kaski. Widzieli także tresurę psów pracujących wraz z opiekunami na lotnisku - specjalnie szkolonych do wykrywania narkotyków oraz ładunków wybuchowych. Dużą atrakcją był dla zwiedzających specjalny robot, którego zadaniem było przenoszenie niebezpiecznych ładunków. Zwiedzający port lotniczy mieli także możliwość obserwowania działań tamtejszej jednostki straży pożarnej, która wyjeżdżała do przylatującego samolotu, na wypadek pożaru, z dala mogli obserwować wysiadanie i wsiadanie pasażerów, a także załadunek ich bagaży do luku bagażowego w samolocie. Uczniowie klas pierwszych, dzięki temu mogli poznać ciekawą, ale i odpowiedzialną pracę lotników, pracowników ochrony i obsługi lotniska. Z wycieczki powróciliśmy z przekonaniem, że ludzie pracujący w tym miejscu dokładają wszelkich starań, by pasażerowie linii lotniczych mogli bez przeszkód  i bezpiecznie przemieszczać się drogą powietrzną.

 
WYCIECZKA EDUSCIENCE

W dniach 12–13 maja 2014 roku uczniowie klasy  II  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.  Jana Pawła II  w Jasionce  wraz z opiekunami odbyli w ramach projektu EDUSCIENCE wycieczkę do Ojcowa i Krakowa.

Pierwszego dnia pod opieką przemiłej pani pilot – Martyny  Szyjki, po przywitaniu się ze Smokiem Wawelskim, udaliśmy się do Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. Zajęcia w muzeum prowadził dla nas pracownik Instytutu Geofizyki PAN p. Piotr Olejniczak, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o budowie naszej planety Ziemi, pokazał, jak wykonując proste doświadczenie rozpoznać rodzaj skały. Kolejne zajęcia umożliwiły wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, gdyż uczniowie spacerowali szlakiem kamiennych zabytków Krakowa.

Drugiego dnia po śniadaniu, wyruszyliśmy w dobrym nastroju do Ojcowskiego Parku Narodowego, zwiedzanie  rozpoczynając od Jaskini Nietoperzowej.  Podziwialiśmy tam stalaktyty, stalagmity i stalagnaty, a nawet tzw. kropielnicę. Jak sama nazwa  mówi, jaskinia jest zamieszkiwana przez nietoperze, poza nimi znaleziono tam kości i kły niedźwiedzi jaskiniowych, a także hien, lwów jaskiniowych i wiele innych. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że Jaskinia była scenerią realizowanego przez telewizję spektaklu teatralnego "Legenda o św. Mikołaju" i filmu historycznego "Ogniem i Mieczem" 

Kolejnym etapem wycieczki było Obserwatorium Sejsmologiczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Ojcowie, gdzie udaliśmy się pieszo, schodząc ze Złotej Góry w Dolinę Sąspowską. Podczas spotkania z panem Janem Koźlakiewiczem, dowiedzieliśmy się, czym jest fala sejsmiczna, jakie są przyczyny trzęsień ziemi oraz gdzie w Polsce mogą one wystąpić. Wizyta w obserwatorium była także okazją do zapoznania się z metodami badań sejsmicznych i ich rozwojem. Zaznajomiliśmy się także z działaniem aparatury używanej dawniej i współcześnie. W Jaskini Koziarnia uczniowie oglądali najnowszy sprzęt do pomiarów sejsmologicznych.

Wędrując przez Ojcowski Park Narodowy  podziwialiśmy  charakterystyczną rzeźbę krasową. Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Przyrodniczym im. prof. Szafera. Uczniowie zwiedzali poszczególne multimedialne sale celem uzupełnienia nabytych wiadomości.  Zwiedzanie zakończyło się projekcją filmu 3D ukazującego prehistorię oraz procesy, które miały wpływ na ukształtowanie rzeźby okolic Ojcowa oraz dzisiejszy wygląd Doliny Prądnika.

Wycieczka była bardzo udana, bogata w doświadczenia i wrażenia. Niecodziennym jest to, co mieliśmy okazję przeżyć, za co dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy wziąć udział w tej niezwykłej wyprawie.

 

 
Program Edukacyjny „PROJEKTOR - wolontariat studencki”

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Edukacyjnym „PROJEKTOR - wolontariat studencki” w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”.

Pierwszym zrealizowanym projektem był Świąteczno - ekologiczny projekt artystyczny, w którym udział wzięła klasa IV SP.

Celem projektu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o ekologii i sposobach ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Ponadto uczniowie mieli możliwość kształtowania i doskonalenia koordynacji i sprawności manualnej, rozwijania umiejętności artystycznych oraz  rozwijania wrażliwości estetycznej.

Na trzech kolejnych spotkaniach uczniowie rozwijali też umiejętność współpracy w grupie, co było ważnym aspektem pod kątem integracji klasy.

Spotkanie I (16.04.2014) „Wielkanocne inspiracje”:

Efektem końcowym pierwszych zajęć była przede wszystkim wielkanocna styropianowa pisanka, własnoręczne ozdabiana przez uczniów metodą decoupage.

Spotkanie II (30.04.2014) i spotkanie III (14.05.2014)  „Ziemia - nasz dom” (zajęcia ekologiczne związane z Międzynarodowym Dniem Ziemi).

Uczniowie dyskutowali nt. „Co zanieczyszcza środowisko naturalne i jak pomóc naszej Planecie?” poruszając aktualne problemy ekologiczne i wspólnie wymyślali pomysły dotyczące sposobów ochrony środowiska. Oglądnęli też film i prezentację o segregacji odpadów. Podarowali też drugie życie plastikowej butelce tworząc pomysłowe pojemniki na długopisy czy kredki.

Na zakończenie projektu wolontariuszka rozdała wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

 

 
V Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

W Dniu Europy - 9 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II odbył się V Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Młodzież przyszłością zjednoczonej Europy” dla uczniów klas gimnazjalnych. Wzięło w nim udział 14 uczniów ze szkół z terenu Gminy Trzebownisko, którzy w rywalizacji drużynowej zmagali się z pytaniami dotyczącymi UE, jak również geografii poszczególnych państw członkowskich. Do tego trudnego konkursu przystąpiły n/w szkoły:
Zespół Szkół w Jasionce
Zespół Szkół w Nowej Wsi
Zespół Szkół w Stobiernej Nr 1
Gimnazjum w Trzebownisku
Zespół Szkół w Wólce Podleśnej

Wyniki Konkursu:
I. miejsce: Zespół Szkół Jasionce
II. miejsce: Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
III. miejsce: Zespół Szkół w Stobiernej Nr 1

Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz organizatorom: pani Justynie Haligowskiej, pani Małgorzacie Techman i pani Jolancie Wesół.

 
PIKNIK NAUKOWY EDUSCIENCE

Dnia 6 maja 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce odbył się Piknik Naukowy zorganizowany w ramach Projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Głównym celem imprezy, której patronuje Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, było zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez ich udział w pokazie naukowym, ciekawych zajęciach lekcyjnych, warsztatach oraz pokazach w przenośnym Planetarium.

W Pikniku uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, jak również dzieci z klas dwóch zaproszonych placówek z terenu województwa podkarpackiego (Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu i Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim), które również uczestniczą w Projekcie.

Piknik rozpoczął pokaz przygotowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie dowiedzieli się między innymi co to jest ciekły azot i jakie ma właściwości, jak powstają kolorowe fajerwerki oraz mogli obejrzeć atrakcyjne, wybuchowe eksperymenty z balonikami napełnionymi wodorem. Dużą atrakcją była możliwość uczestniczenia dzieci w prowadzonych doświadczeniach i procesach badawczych.

Niezapomnianych wrażeń uczestnikom Pikniku dostarczyła wizyta w przenośnym Planetarium. Uczestnicy pokazu dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o gwiazdozbiorach, planetach, znakach zodiaku oraz poznali budowę Układu Słonecznego.

Uczniowie klas projektowych biorących udział w pikniku EDUSCIENCE uczestniczyli w innowacyjnych lekcjach, w czasie których bawili się w naukowców, eksperymentowali z substancjami, które można na co dzień spotkać w kuchni.

Wszyscy uczniowie mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach i pokazach odbywających się na sali gimnastycznej nt.  stworzyć niesamowitą zabawkę ze śmieci, zbudować telefon sznurkowy, wyprodukować dwutlenek węgla, oszacować, a następnie zbadać objętość brył i pobawić się oddziaływaniami elektrostatycznymi na swojej własnej elektrostatycznej gwieździe.

Piknik wspaniale połączył zabawę z nauką i pozwolił lepiej zrozumieć zagadnienia matematyczno-przyrodnicze dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy. Na zakończenie Pikniku odbyło się losowanie nagród wśród uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach. 

Na temat pikniku można obejrzeć relacje w telewizji TVP Rzeszów: kliknij tutajoraz przeczytać na portalu internetowym Nowiny 24: kliknij tutaj i na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: kliknij tutaj

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6