Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Odsłon : 136698

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj55
mod_vvisit_counterWczoraj162
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1448
mod_vvisit_counterW tym miesiącu5601
mod_vvisit_counterŁącznie515409

Co najbardziej lubisz?

Twoje zainteresowania
 
logo.png

Imieniny

Dzisiaj: Adeli Klemensa
Jutro : Flory Emmy
KO | OKE | MEN | CKE | PCEN | UW | UG

RADOSNE PRZEDSZKOLE

Światowy Dzień Marszu 2014

W dniu 6 października 2014 r. po raz drugi uczniowie, nauczyciele oraz Dyrekcja  Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II włączyli się do marszobiegu w ramach obchodów Światowego Dnia Marszu inicjowanego przez  Międzynarodową Federację Sportu dla Wszystkich –TAFISA oraz Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.

Celem tej akcji jest walką z otyłością i propagowanie aktywnego spędzania czasu.

Marszobieg prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, a trasa przebiegała ulicami Jasionki – około 3 km. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas marszobiegu  czuwała Policja oraz Straż Gminna.  Wszyscy uczestnicy wrócili  do szkoły zadowoleni i pełni sił do dalszej nauki i pracy.

Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły dzięki tej inicjatywie będą aktywnie spędzać swój wolny czas, a organizacja marszobiegu  na stałe wpisała  się w Kalendarz Imprez Szkolnych Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II.

 
75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W piątek 26 września br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce zorganizowano uroczyste obchody 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

 
Święto szkolnej demokracji w Zespole Szkół w Jasionce

W środę 24 września w naszym Zespole Szkół zostały przeprowadzone demokratyczne (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, większościowe) wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.

Odbyły się one w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Samorządy mają głos", której celem jest promocja samorządności w szkołach. Wybory cieszyły się zainteresowaniem, choć frekwencja wyniosła tylko 53%. Przewodniczącą SU gimnazjum znaczną większością głosów została wybrana uczennica kl. III Aleksandra Kot, zaś w szkole podstawowej Natalia Marszał – uczennica klasy VI b.

Organizacja wyborów rozpoczęła się już 10 września. Wtedy to powołano szkolną komisję wyborczą w składzie Karolina Kurnyta, Barbara Marszał i Patrycja Wilk. Wyznaczono godziny oraz miejsce wyborów, określono termin zgłaszania kandydatów i warunki, jakie muszą oni spełnić, ustalono czas trwania i zasady prowadzenia kampanii wyborczej, zapoznano uczniów z zasadami demokratycznych wyborów oraz sposobem ich organizacji.

Komisja wyborcza z pomocą opiekuna SU oraz dzięki uprzejmości pani sekretarki przygotowała listy wyborców, karty do głosowania, „lokal wyborczy” oraz urnę. Była to żywa lekcja demokracji dla społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

 
”Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”

„Jak pięknie by mogło być

Ziemia jest Wielką Jabłonią

Starczy owoców, wystarczy cienia

Dla tych co pod nią się schronią”

W latach 2014-2016 nasza szkoła będzie uczestniczyła w projekcie ”Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest ochrona ginących gatunków. Kampania przeznaczona dla szkół ma na celu zainteresowanie najmłodszych problemem utraty bioróżnorodności, zaciekawienie uczniów praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, promowanie właściwej postawy proekologicznej.

Uczniowie Zespołu szkół w Jasionce będą mieli okazję uczestniczyć w konkursach, wycieczkach i warsztatach edukacyjnych. Odwiedzi nas Podkarpacki Eko-Mobil czyli samochód mini-labolatorium wyposażonym miedzy innymi w mikroskopy, lornetki, lupy, zestawy do badań środowiska, laptopy, rzutniki co pozwoli nam poznać tajemnice lokalnej bioróżnorodności.

W pobliżu szkoły planujemy założyć mini oczko wodne, noclegownię dla nietoperzy, hotelik dla owadów i kwietną łąkę. Żeby zrealizować te założenia będziemy potrzebować pomocy dorosłych. Z tym apelem zwracamy się do Was drodzy rodzice. Prosimy bardzo wszystkich o włączenie się do realizacji zadań w miarę swoich możliwości.

Potrzebujemy:

-materiałów na „hotel” dla owadów(trzcina, stary pień, glina słoma, cegłówki, ceramiczne doniczki, itp)

-drewna na budkę dla nietoperzy,

-nasion łąk kwietnych i roślin miododajnych,

-pomocy przy pracach budowlanych J

Z góry dziękujemy!

~ Samorząd Uczniowski i Koło Ekologiczne

Więcej informacji na stronie:  http://www.alarmdlabio.pl/index.php/pl/

 
WARSZTATY Z ROBOTYKI

W dniu 10 września w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty z robotyki. Zajęcia były prowadzone przez studentów Politechniki Rzeszowskiej w ramach akcji Młody Nobel programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki. Młodzi naukowcy przedstawiali naszym uczniom swoje autorskie wynalazki – roboty z klocków LEGO sterowane komputerowo. Większości uczniów ZS w Jasionce podobały się zarówno roboty, jak i zajęcia. Chętnie odpowiadali na pytania i brali aktywny udział w pokazach, sterując samodzielnie wybranym robotem.

Celem zajęć było zainspirowanie młodzieży do programowania – w dzisiejszych czasach kolejnego języka, który warto znać.
 
ROZPOCZĘCI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W dniu 1 września 2014 roku rozpoczął się nowy rok szkolny.
 
WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja dotyczące wyprawki szkolnej

W tym roku szkolnym o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice dzieci z klas II  III i VI szkoły podstawowej:

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

1. Rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.

2. Bez względu na dochód uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Uczniom wymienionym w pkt. 1 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje: - ubóstwo, sieroctwo,  bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

 WZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY JEST W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1.     Zaświadczenie o wysokości dochodów netto, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wystawiane przez zakład pracy lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów.

2.     W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z kryterium zdrowotnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3.    Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego- zaświadczenie
o wysokości świadczeń pieniężnych, wystawiane przez GOPS.

4.     W przypadku trudnej sytuacji rodziny i przekroczenia kryterium dochodowego należy uzasadnić we wniosku korzystanie z programu.

5.     Fakturę VAT za zakup podręczników wystawioną na dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 10 września  w sekretariacie szkoły.


 
PODZIAŁ GODZIN

Plan lekcji
I semestr  2014/2015

Obowiązuje od 1 września 2014 roku.

Pobierz:

     WORD                                    PDF                                           

Klasy I - III SP               Klasy I - III SP

Klasy IV - VI SP            Klasy IV - VI SP                                       

Gimnazjum                      Gimnazjum

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7